bìa giày chống tĩnh điện phòng sạch bông flannel giày trượt giày có thể được lặp đi lặp lại rửa rửa dày

MÃ SẢN PHẨM: TD-20762996056
85,000 đ
kích thước:
Một cỡ
Phân loại màu:
Trắng (có đế cao su)
Blue (có đế cao su)
Màu xanh (không có đế cao su)
Trắng (không có đế cao su)
Ghi chú

Số lượng:
Kích thước: Một Kích thước
Phân loại màu: Trắng (có chất kết dính) Màu xanh (có chất kết dính) Màu xanh (không có cao su) Trắng (Không có cao su)
bìa giày chống tĩnh điện phòng sạch bông flannel giày trượt giày có thể được lặp đi lặp lại rửa rửa dày
bìa giày chống tĩnh điện phòng sạch bông flannel giày trượt giày có thể được lặp đi lặp lại rửa rửa dày
bìa giày chống tĩnh điện phòng sạch bông flannel giày trượt giày có thể được lặp đi lặp lại rửa rửa dày

0966.889.186