Bọc giày phòng sạch phòng thí nghiệm chống tĩnh điện giày chống tĩnh điện đế cao su

MÃ SẢN PHẨM: TD-20762996056
Free Shipping
85,000 đ
kích thước:
Một cỡ
Phân loại màu:
Trắng (có đế cao su)
Blue (có đế cao su)
Màu xanh (không có đế cao su)
Trắng (không có đế cao su)
Ghi chú

Số lượng:
Kích thước: Một Kích thước
Phân loại màu: Trắng (có chất kết dính) Màu xanh (có chất kết dính) Màu xanh (không có cao su) Trắng (Không có cao su)
Bọc giày phòng sạch phòng thí nghiệm chống tĩnh điện giày chống tĩnh điện đế cao su
Bọc giày phòng sạch phòng thí nghiệm chống tĩnh điện giày chống tĩnh điện đế cao su
Bọc giày phòng sạch phòng thí nghiệm chống tĩnh điện giày chống tĩnh điện đế cao su

0966.889.186