Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-43994987620
153,000 đ
kích thước:
35
37
39
41
43
Phân loại màu:
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Ghi chú

Số lượng:
Nhãn hiệu: BÁC SĨ & NURSE / Duokenasi
Kích thước: 3537394143
mô hình: đồng bằng
Kiểu: Mục Vụ
Popular elements: nêm rỗng
Cao gót: thấp gót (1-3cm)
Phân loại màu sắc: màu hồng 3 thế hệ một một đoạn màu xanh, khoản 3 đại diện cho thế hệ thứ ba ánh sáng màu xanh một đoạn màu xanh lá cây, khoản 3 đại diện cho thế hệ thứ ba đen
Item: DR1681
mùa Liệt kê Năm: Mùa xuân 2015
Nhân dịp: bãi biển
Với sự kết thúc của phong cách: nêm
Sole Chất liệu: EVA
Thích hợp cho: thanh niên (18-40 tuổi)
tính năng vỏ não: da nổi
Giày dép quá trình sản xuất: giày tiêm
Kiểu: Bao Đầu
Trợ giúp vật liệu bề mặt: nhiều loại vật liệu hàn
Mosaic Chất liệu: nhựa
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao
Giầy dép phòng thí nghiệm, dép y tế không thấm nước , chất lượng cao

0966.889.186