Bà mua một tặng một mát dép đi trong nhà mùa hè trong nhà trượt Habitat dép đi trong nhà mùa hè nam vài triều Waichuan

MÃ SẢN PHẨM: TD-614458111422
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
293,000 đ 573,000 đ
cỡ giày:
女36-37+男40-41
女36-37+男42-43
女36-37+男44-45
女38-39+男40-41
女38-39+男42-43
女38-39+男44-45
女40-41+男40-41
女40-41+男42-43
女40-41+男44-45
女36-37+女38-39
男42-43+男44-45
2双36-37
2双38-39
2双40-41
2双42-43
2双44-45
Phân loại màu:
红色+红色
红色+抹茶绿
红色+黑色
抹茶绿+红色
抹茶绿+抹茶绿
抹茶绿+黑色
黑色+红色
黑色+抹茶绿
黑色+黑色
红色+藏青
红色+褐绿
抹茶绿+藏青
抹茶绿+褐绿
黑色+藏青
黑色+褐绿
藏青+黑色
藏青+藏青
藏青+褐绿
褐绿+黑色
褐绿+藏青
褐绿+褐绿
Ghi chú

Số lượng:
Dép y tế thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 10 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: TZLDN
鞋码: 女36-37+男40-41 女36-37+男42-43 女36-37+男44-45 女38-39+男40-41 女38-39+男42-43 女38-39+男44-45 女40-41+男40-41 女40-41+男42-43 女40-41+男44-45 女36-37+女38-39 男42-43+男44-45 2双36-37 2双38-39 2双40-41 2双42-43 2双44-45
风格: 韩式风
产地: 中国大陆
省份: 浙江省
地市: 绍兴市
颜色分类: 红色+红色 红色+抹茶绿 红色+褐绿 红色+藏青 红色+黑色 抹茶绿+红色 抹茶绿+抹茶绿 抹茶绿+黑色 抹茶绿+藏青 抹茶绿+褐绿 黑色+抹茶绿 黑色+红色 黑色+黑色 黑色+藏青 黑色+褐绿 藏青+褐绿 藏青+藏青 藏青+黑色 褐绿+藏青 褐绿+黑色 褐绿+褐绿
适用场地: 外穿拖鞋
货号: TZLDN1980-Z
适用季节: 夏季
上市年份季节: 2020年春季
适用对象: 情侣
中底材质: PVC
款式: 一字型
帮面材质: PVC
鞋底厚度: 1.5cm(含)-3.5cm(不含)

0966.889.186