Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm

MÃ SẢN PHẨM: TD-613202482894
131,000 đ
Phân loại màu:
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Dép đi trong nhà nữ mùa hè dép dễ thương mùa hè và dép đi trong nhà trong nhà trượt nhà nam vài mùa hè nhà Waichuan phòng tắm
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 萱宜阁
材质: 塑料
鞋码: 36-37【适合35-36码】 38-39【适合37-38码】 40-41【适合39-40码】 42-43【适合41-42码】 44-45【适合43-44码】 女36-37+男40-41 女36-37+男42-43 女36-37+男44-45 女38-39+男40-41 女38-39+男42-43 女38-39+男44-45 女40-41+男42-43 女40-41+男44-45 2双36-37 2双38-39 2双40-41 2双42-43 2双44-45 脚面偏高偏宽者,请再拍大一码
风格: 卡通风
产地: 中国大陆
省份: 浙江省
地市: 台州市
颜色分类: 黄色【单双装】 浅紫【单双装】 粉色【单双装】 绿色【单双装】 蓝色【单双装】 黄色+绿色【两双装】 黄色+蓝色【两双装】 浅紫+绿色【两双装】 浅紫+蓝色【两双装】 粉色+绿色【两双装】 粉色+蓝色【两双装】 绿色+蓝色【两双装】 黄色+浅紫【两双装】 黄色+粉色【两双装】 浅紫+粉色【两双装】
适用场地: 浴室拖鞋
填充物: PVC
货号: XYG-X39000
适用季节: 夏季
上市年份季节: 2020年夏季
适用对象: 情侣
中底材质: PVC
款式: 一字型
帮面材质: PVC
鞋底厚度: 1.5cm(含)-3.5cm(不含)

0966.889.186