dép đi trong nhà tắm nữ mùa hè 2018 nhà tắm nội thất mới vài trượt dép mùa hè đáy mềm và dép nam mùa hè

MÃ SẢN PHẨM: TD-555968013527
142,000 đ
Số lượng:
中底材质: PVC
帮面材质: PVC
适用场地: 浴室拖鞋
鞋底厚度: 1.5cm(含)-3.5cm(不含)
鞋底材质: 塑料
适用季节: 夏季
适用对象: 情侣
填充物: PVC
款式: 一字型
风格: 简约
鞋码: 女36-37+男40-41 女36-37+男42-43 女36-37+男44-45 女38-39+男40-41 女38-39+男42-43 女38-39+男44-45 女40-41+男42-43 女40-41+男44-45 2双36-37 2双38-39 2双40-41 2双42-43 2双44-45
颜色分类: 粉色+深蓝 粉色+灰色 粉色+黑色 紫色+深蓝 紫色+灰色 紫色+黑色 西瓜红+深蓝 西瓜红+灰色 西瓜红+黑色 天蓝+深蓝 天蓝+灰色 天蓝+黑色 粉色+紫色 粉色+西瓜红 粉色+天蓝 紫色+西瓜红 紫色+天蓝 西瓜红+天蓝 深蓝+灰色 深蓝+黑色 灰色+黑色 玫红+深蓝 粉色+玫红 玫红+灰色
品牌: 萱宜阁
货号: XYG-17002-2

0966.889.186