Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật

MÃ SẢN PHẨM: TD-606752132079
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
250,000 đ 516,000 đ
kích thước:
35
37
39
41
43
45
Phân loại màu:
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Ghi chú

Số lượng:
Dép y tế thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Nhãn hiệu: BÁC SĨ & NURSE / Duokenasi
Kích thước: 353739414345
Cao gót: thấp gót (1-3cm)
Phân loại màu: thế hệ thứ 5 thế hệ thứ 5 con công màu xanh đậm màu xanh xanh thế hệ thứ 5 thế hệ thứ 5 thế hệ thứ 5 đậu xanh dán màu hồng
Item: TX2018005
Niêm yết mùa Năm: 2019 Fall
Với phong cách đáy: phẳng
Thích hợp cho: thanh niên (18-40 tuổi)
Trợ giúp vật liệu bề mặt: EVA
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật
Dép lê phòng mổ bác sĩ y tá - giày nữ - giày lỗ nam- dép đi phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật -dép xanh phẫu thuật

0966.889.186