Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-25808324253
390,000 đ
kích thước:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Phân loại màu:
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Ghi chú

Số lượng:
品牌: wako/滑克
功能: 防水
闭合方式: 套脚
尺码: 请参考各款式的尺码介绍 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
图案: 纯色
风格: 简约
鞋跟高: 平跟(小于等于1cm)
颜色分类: C款9051(按照皮鞋码) D款9021(按照皮鞋码) E款9023(按照皮鞋码) A款9031(按照运动鞋码) B款9011(按照皮鞋码) 女款8021(按照皮鞋码) 女款8011(按照运动鞋码)
货号: GFE9031/9021/9011/9051/9023
鞋头款式: 圆头
场合: 日常
跟底款式: 平跟
鞋底材质: 橡胶
鞋面内里材质: 无内里
鞋制作工艺: 注压鞋
鞋面材质: 塑胶
款式: 户外休闲鞋
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước
Genuine Wako trượt g giày đầu bếp dành cho nam giới và phụ nữ trượt làm việc nhà hàng khách sạn ăn uống bếp chuyên dụng dầu không thấm nước

0966.889.186