Giày bảo hiểm lao động cách điện 6KV giày thợ điện giày bảo hộ lao động chống đập giày chống đâm xuyên giày bảo hộ lao động thoáng khí khử mùi chống mài mòn ánh sáng

MÃ SẢN PHẨM: TD-540222403192
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
510,000 đ 953,000 đ
cỡ giày:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
37
35
36
Phân loại màu:
Giày bảo hiểm lao động cách điện 6KV giày thợ điện giày bảo hộ lao động chống đập giày chống đâm xuyên giày bảo hộ lao động thoáng khí khử mùi chống mài mòn ánh sáng
Giày bảo hiểm lao động cách điện 6KV giày thợ điện giày bảo hộ lao động chống đập giày chống đâm xuyên giày bảo hộ lao động thoáng khí khử mùi chống mài mòn ánh sáng
Giày bảo hiểm lao động cách điện 6KV giày thợ điện giày bảo hộ lao động chống đập giày chống đâm xuyên giày bảo hộ lao động thoáng khí khử mùi chống mài mòn ánh sáng
Ghi chú

Số lượng:
Dép y tế thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Meita
Cỡ giày: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Thanh Đảo
Phân loại màu sắc: 809 đầu thép đen, đáy thép, chống đập và chống xuyên thủng, 809 đen cách điện, 6kv, chống đập, cách điện 306 xám, giày thợ điện đầu nhựa
Tổng trọng lượng: 0.8KG
Giày bảo hiểm lao động cách điện 6KV giày thợ điện giày bảo hộ lao động chống đập giày chống đâm xuyên giày bảo hộ lao động thoáng khí khử mùi chống mài mòn ánh sáng
Giày bảo hiểm lao động cách điện 6KV giày thợ điện giày bảo hộ lao động chống đập giày chống đâm xuyên giày bảo hộ lao động thoáng khí khử mùi chống mài mòn ánh sáng
Giày bảo hiểm lao động cách điện 6KV giày thợ điện giày bảo hộ lao động chống đập giày chống đâm xuyên giày bảo hộ lao động thoáng khí khử mùi chống mài mòn ánh sáng
Giày bảo hiểm lao động cách điện 6KV giày thợ điện giày bảo hộ lao động chống đập giày chống đâm xuyên giày bảo hộ lao động thoáng khí khử mùi chống mài mòn ánh sáng
Giày bảo hiểm lao động cách điện 6KV giày thợ điện giày bảo hộ lao động chống đập giày chống đâm xuyên giày bảo hộ lao động thoáng khí khử mùi chống mài mòn ánh sáng
Giày bảo hiểm lao động cách điện 6KV giày thợ điện giày bảo hộ lao động chống đập giày chống đâm xuyên giày bảo hộ lao động thoáng khí khử mùi chống mài mòn ánh sáng
Giày bảo hiểm lao động cách điện 6KV giày thợ điện giày bảo hộ lao động chống đập giày chống đâm xuyên giày bảo hộ lao động thoáng khí khử mùi chống mài mòn ánh sáng
Giày bảo hiểm lao động cách điện 6KV giày thợ điện giày bảo hộ lao động chống đập giày chống đâm xuyên giày bảo hộ lao động thoáng khí khử mùi chống mài mòn ánh sáng
Giày bảo hiểm lao động cách điện 6KV giày thợ điện giày bảo hộ lao động chống đập giày chống đâm xuyên giày bảo hộ lao động thoáng khí khử mùi chống mài mòn ánh sáng
Giày bảo hiểm lao động cách điện 6KV giày thợ điện giày bảo hộ lao động chống đập giày chống đâm xuyên giày bảo hộ lao động thoáng khí khử mùi chống mài mòn ánh sáng

0966.889.186