Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-639140031451
Free Shipping
473,000 đ
cỡ giày:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49.5
50
Phân loại màu:
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 古伊萨
鞋码: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49.5 50
产地: 中国大陆
省份: 山东省
地市: 潍坊市
颜色分类: 收藏加购★优先发货★咨询客服★领取好礼 01 ★★升级轻软★★ 专业绝缘6kv【安全防砸 防刺穿】 12 透气轻软 安全耐磨【防砸防刺穿】 03 专业绝缘鞋 透气飞织【耐磨实心底】 04 安全防静电 防砸防刺【耐磨实心底】 05 专业绝缘鞋 牛皮鞋面【橡胶软底】 06 专业绝缘鞋 牛皮鞋面【耐磨实心底】 07 专业防静电 牛皮鞋面【耐磨实心底】 08 专业绝缘鞋 防水皮面【橡胶软底】 09 专业绝缘鞋 反绒皮面【耐磨实心底】 10 专业绝缘鞋 反绒皮面【耐磨实心底】 11 安全绝缘6kv 轻软透气【防刺不防砸】 13【实惠组合装】买一送一【绝缘6kv劳保鞋+送休闲鞋】 14 透气款 轻软舒适【防砸防刺】 15 透气款 超轻软底【防砸防刺】 16 专业级 防水防滑【不防滑 退全款】 17 透气款 轻软EVA底【防砸防刺】 02 ★★升级轻软★★ 专业绝缘10kv【安全防砸 防刺穿】 18 四季款 防水皮面【超轻软底】 19 四季款 轻软EVA底【防砸防刺】 20 透气款 牛筋底【防砸防刺】 21 透气款 橡胶软底【防砸防刺】
毛重: 1.2kg
上市年份季节: 2021年夏季
包装体积: 0.0038
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao
Giày bảo hộ lao động nam chuyên dụng cho thợ điện giày lao động cách điện chịu điện áp cao

0966.889.186