giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi

MÃ SẢN PHẨM: TD-597703807682
Free Shipping
322,000 đ
kích thước:
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 欣迎100
闭合方式: 套脚
尺码: 33 34 35 36 37 38 39 40 41
图案: 纯色
风格: 韩版
鞋头款式: 圆头
流行元素: 浅口 镂空 坡跟 防水台
后跟高: 中跟(3-5cm)
颜色分类: 187【镂空款】超纤皮 186【四季款】超纤皮 012【镂空款】超纤皮 012【四季款】超纤皮 336【镂空款】真皮 341【四季款】真皮 343【镂空款】真皮 337【四季款】真皮
货号: 012
上市年份季节: 2019年夏季
鞋头款式: 圆头
适用场景: 休闲
跟底款式: 平跟
鞋底材质: EVA
内里材质: 二层猪皮
适用对象: 青年(18-40周岁)
开口深度: 浅口
鞋制作工艺: 胶粘鞋
款式: 单鞋
帮面材质: 超细纤维
销售渠道类型: 纯电商(只在线上销售)
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi
giày y tá trắng nữ khử mùi thở thoải mái mềm-đế da đệm phẳng mới nặng có đáy tăng mùa hè không phải là chân mệt mỏi

0966.889.186