Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops

MÃ SẢN PHẨM: TD-543571585325
286,000 đ
mô hình Couple:
female models
kích thước:
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Ghi chú

Số lượng:
品牌: XMISTUO/虾米思拖
尺码: 33 34 35 36 37 38 39 40 41
图案: 拼色
风格: 甜美
流行元素: 蝴蝶结
后跟高: 高跟
颜色分类: 7151W高棉布深蓝底蝴蝶 7151W高棉布粉色底蝴蝶 7151W高棉布黑色底蝴蝶 7151W高棉布棕色底蝴蝶 7151W高棉布白色底蝴蝶 7151W高棉布湖水蓝底蝴蝶 7151W高棉布米色底蝴蝶 7151W高棉布粉底粉蝴蝶
货号: 1219
上市年份季节: 2016年冬季
适合场合: 日常
跟底款式: 坡跟
鞋底材质: TPR(牛筋)
适用对象: 青年
鞋制作工艺: 胶粘鞋
帮面材质: 布
销售渠道类型: 纯电商(只在线上销售)
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops
Hàn Quốc phiên bản của bướm mới dép handmade dép và dép nữ mùa hè giải trí dốc với không trượt dép nặng đáy flip-flops

0966.889.186