Miễn phí vận chuyển y tá trắng giày da, không trơn trượt giày việc giày trắng gân ở cuối

MÃ SẢN PHẨM: TD-588383074338
546,000 đ
Số lượng:
品牌: other/其他
闭合方式: 套脚
尺码: 35 36 37 38 39 40
图案: 纯色
后跟高: 中跟(3-5cm)
颜色分类: 白色
货号: TA1811
上市年份季节: 2018年春季
鞋头款式: 圆头
跟底款式: 内增高
内里材质: PU
开口深度: 中口
款式: 专业鞋
帮面材质: 二层猪皮
Miễn phí vận chuyển y tá trắng giày da, không trơn trượt giày việc giày trắng gân ở cuối
Miễn phí vận chuyển y tá trắng giày da, không trơn trượt giày việc giày trắng gân ở cuối
Miễn phí vận chuyển y tá trắng giày da, không trơn trượt giày việc giày trắng gân ở cuối
Miễn phí vận chuyển y tá trắng giày da, không trơn trượt giày việc giày trắng gân ở cuối
Miễn phí vận chuyển y tá trắng giày da, không trơn trượt giày việc giày trắng gân ở cuối
Miễn phí vận chuyển y tá trắng giày da, không trơn trượt giày việc giày trắng gân ở cuối
Miễn phí vận chuyển y tá trắng giày da, không trơn trượt giày việc giày trắng gân ở cuối
Miễn phí vận chuyển y tá trắng giày da, không trơn trượt giày việc giày trắng gân ở cuối
Miễn phí vận chuyển y tá trắng giày da, không trơn trượt giày việc giày trắng gân ở cuối
Miễn phí vận chuyển y tá trắng giày da, không trơn trượt giày việc giày trắng gân ở cuối
Miễn phí vận chuyển y tá trắng giày da, không trơn trượt giày việc giày trắng gân ở cuối
Miễn phí vận chuyển y tá trắng giày da, không trơn trượt giày việc giày trắng gân ở cuối

0966.889.186