Mùa hè mới 2020 người đàn ông bên ngoài dép mặc nhà tắm trơn trượt trong nhà dép thời trang dễ thương và dép nữ xếp hạng phim hoạt hình

MÃ SẢN PHẨM: TD-598193745209
106,000 đ
cỡ giày:
36-37 [35-36] cho
38-39 [37-38] cho
40-41 [39-40] cho
42-43 [41-42] cho
44-45 [43-44] cho
Phân loại màu:
Mùa hè mới 2020 người đàn ông bên ngoài dép mặc nhà tắm trơn trượt trong nhà dép thời trang dễ thương và dép nữ xếp hạng phim hoạt hình
Mùa hè mới 2020 người đàn ông bên ngoài dép mặc nhà tắm trơn trượt trong nhà dép thời trang dễ thương và dép nữ xếp hạng phim hoạt hình
Mùa hè mới 2020 người đàn ông bên ngoài dép mặc nhà tắm trơn trượt trong nhà dép thời trang dễ thương và dép nữ xếp hạng phim hoạt hình
Mùa hè mới 2020 người đàn ông bên ngoài dép mặc nhà tắm trơn trượt trong nhà dép thời trang dễ thương và dép nữ xếp hạng phim hoạt hình
Mùa hè mới 2020 người đàn ông bên ngoài dép mặc nhà tắm trơn trượt trong nhà dép thời trang dễ thương và dép nữ xếp hạng phim hoạt hình
Mùa hè mới 2020 người đàn ông bên ngoài dép mặc nhà tắm trơn trượt trong nhà dép thời trang dễ thương và dép nữ xếp hạng phim hoạt hình
Mùa hè mới 2020 người đàn ông bên ngoài dép mặc nhà tắm trơn trượt trong nhà dép thời trang dễ thương và dép nữ xếp hạng phim hoạt hình
Mùa hè mới 2020 người đàn ông bên ngoài dép mặc nhà tắm trơn trượt trong nhà dép thời trang dễ thương và dép nữ xếp hạng phim hoạt hình
Mùa hè mới 2020 người đàn ông bên ngoài dép mặc nhà tắm trơn trượt trong nhà dép thời trang dễ thương và dép nữ xếp hạng phim hoạt hình
Ghi chú

Số lượng:
品牌: TZLDN
鞋码: 36-37【适合35-36】 38-39【适合37-38】 40-41【适合39-40】 42-43【适合41-42】 44-45【适合43-44】
风格: 卡通风
产地: 中国大陆
颜色分类: 粉红 西瓜红 果绿 浅紫 天蓝 玫红 深蓝 浅灰 黑色
适用场地: 浴室拖鞋
填充物: PVC
货号: TZLDN9809-22
适用季节: 夏季
上市年份季节: 2019年夏季
适用对象: 情侣
中底材质: PVC
款式: 一字型
帮面材质: PVC
鞋底厚度: 1.5cm(含)-3.5cm(不含)

0966.889.186