Mua một tặng một đáng yêu mùa hè dép phòng tắm nhà nam nữ nội thất vài nhà tắm trượt dép mùa hè

MÃ SẢN PHẨM: TD-591917342583
167,000 đ
Phân loại màu:
Mua một tặng một đáng yêu mùa hè dép phòng tắm nhà nam nữ nội thất vài nhà tắm trượt dép mùa hè
Mua một tặng một đáng yêu mùa hè dép phòng tắm nhà nam nữ nội thất vài nhà tắm trượt dép mùa hè
Mua một tặng một đáng yêu mùa hè dép phòng tắm nhà nam nữ nội thất vài nhà tắm trượt dép mùa hè
Mua một tặng một đáng yêu mùa hè dép phòng tắm nhà nam nữ nội thất vài nhà tắm trượt dép mùa hè
Mua một tặng một đáng yêu mùa hè dép phòng tắm nhà nam nữ nội thất vài nhà tắm trượt dép mùa hè
Mua một tặng một đáng yêu mùa hè dép phòng tắm nhà nam nữ nội thất vài nhà tắm trượt dép mùa hè
Mua một tặng một đáng yêu mùa hè dép phòng tắm nhà nam nữ nội thất vài nhà tắm trượt dép mùa hè
Mua một tặng một đáng yêu mùa hè dép phòng tắm nhà nam nữ nội thất vài nhà tắm trượt dép mùa hè
Mua một tặng một đáng yêu mùa hè dép phòng tắm nhà nam nữ nội thất vài nhà tắm trượt dép mùa hè
Mua một tặng một đáng yêu mùa hè dép phòng tắm nhà nam nữ nội thất vài nhà tắm trượt dép mùa hè
Mua một tặng một đáng yêu mùa hè dép phòng tắm nhà nam nữ nội thất vài nhà tắm trượt dép mùa hè
Mua một tặng một đáng yêu mùa hè dép phòng tắm nhà nam nữ nội thất vài nhà tắm trượt dép mùa hè
Mua một tặng một đáng yêu mùa hè dép phòng tắm nhà nam nữ nội thất vài nhà tắm trượt dép mùa hè
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 萱宜阁
材质: 塑料
鞋码: 女36-37+男40-41 女36-37+男42-43 女36-37+男44-45 女38-39+男40-41 女38-39+男42-43 女38-39-男44-45 女40-41+男42-43 女40-41+男44-45 2双36-37 2双38-39 2双40-41 2双42-43 2双44-45 脚型偏高者请再拍大1码
风格: 卡通风
产地: 中国大陆
省份: 浙江省
地市: 台州市
颜色分类: 大红+咖啡 大红+深蓝 粉色+咖啡 粉色+深蓝 黄色+咖啡 黄色+深蓝 大红+粉色 大红+黄色 粉色+黄色 大红+大红 粉色+粉色 黄色+黄色 咖啡+深蓝
适用场地: 居家拖鞋
填充物: PVC
货号: XYG-X18201-1
适用季节: 夏季
适用对象: 情侣
中底材质: PVC
款式: 一字型
帮面材质: PVC
鞋底厚度: 1.5cm(含)-3.5cm(不含)

0966.889.186