Mua một tặng một nữ mùa đông trong nhà dép bông gói về nhà với mùa đông nhà mùa đông dép đi trong nhà dễ thương len nặng có đáy

MÃ SẢN PHẨM: TD-580460171382
233,000 đ
Phân loại màu:
Mua một tặng một nữ mùa đông trong nhà dép bông gói về nhà với mùa đông nhà mùa đông dép đi trong nhà dễ thương len nặng có đáy
Mua một tặng một nữ mùa đông trong nhà dép bông gói về nhà với mùa đông nhà mùa đông dép đi trong nhà dễ thương len nặng có đáy
Mua một tặng một nữ mùa đông trong nhà dép bông gói về nhà với mùa đông nhà mùa đông dép đi trong nhà dễ thương len nặng có đáy
Mua một tặng một nữ mùa đông trong nhà dép bông gói về nhà với mùa đông nhà mùa đông dép đi trong nhà dễ thương len nặng có đáy
Mua một tặng một nữ mùa đông trong nhà dép bông gói về nhà với mùa đông nhà mùa đông dép đi trong nhà dễ thương len nặng có đáy
Mua một tặng một nữ mùa đông trong nhà dép bông gói về nhà với mùa đông nhà mùa đông dép đi trong nhà dễ thương len nặng có đáy
Mua một tặng một nữ mùa đông trong nhà dép bông gói về nhà với mùa đông nhà mùa đông dép đi trong nhà dễ thương len nặng có đáy
Mua một tặng một nữ mùa đông trong nhà dép bông gói về nhà với mùa đông nhà mùa đông dép đi trong nhà dễ thương len nặng có đáy
Mua một tặng một nữ mùa đông trong nhà dép bông gói về nhà với mùa đông nhà mùa đông dép đi trong nhà dễ thương len nặng có đáy
Mua một tặng một nữ mùa đông trong nhà dép bông gói về nhà với mùa đông nhà mùa đông dép đi trong nhà dễ thương len nặng có đáy
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 萱宜阁
鞋码: 【尺码偏小请参考尺码表购买】 38-39+40-41 36-37+40-41 36-37+38-39 2双40-41 2双38-39 2双36-37
颜色分类: 黑色+粉色 灰色+粉色 橡皮红+橡皮红 黑色+灰色 灰色+灰色 粉色+粉色 橡皮红+粉色 黑色+黑色 橡皮红+黑色 橡皮红+灰色
适用场地: 居家拖鞋
货号: XYG-T18142
鞋底材质: PVC
款式: 高包跟
帮面材质: 绒面
鞋底厚度: 1.5cm(含)-3.5cm(不含)

0966.889.186