Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen

MÃ SẢN PHẨM: TD-677443246241
506,000 đ
cỡ giày:
36-37 [Mã tích cực]
38-39 [Mã tích cực]
40-41 [Mã dương]
42-43 [Mã tích cực]
44-45 [Mã tích cực]
Phân loại màu:
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 菁季(床上用品)
鞋码: 36-37【正码】 38-39【正码】 40-41【正码】 42-43【正码】 44-45【正码】
风格: 简约
颜色分类: 紫色 粉色 粉色-升级版 紫色-升级版 天蓝 天蓝-升级版 灰色 灰色-升级版 深蓝 深蓝-升级版 【经典款】粉色 【经典款】浅紫 【经典款】天蓝 【经典款】灰色 【经典款】深蓝 绿色【筒约款】
适用场地: 居家拖鞋
填充物: PVC
货号: LT-D88A
适用季节: 夏季
上市年份季节: 2022年夏季
适用对象: 中老年
中底材质: PVC
款式: 一字型
帮面材质: PVC
帮面内里材质: PVC
鞋底厚度: 1-3cm
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen
Người trung niên và người già -Chống lại gỗ đàn hương Sen

0966.889.186