Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01

MÃ SẢN PHẨM: TD-624933530428
203,000 đ
kích thước:
34
36
38
40
42
44
Phân loại màu:
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: bạch kim
Kích thước: 34 36 38 40 42 44
Phân loại màu: xanh đậm nhạt tím trắng xanh đen
Mã số sản phẩm: TDTS01
Mùa áp dụng: mùa hè
Năm thị trường Mùa: Mùa hè 2020
Vật liệu trên: EVA
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01
Nhà máy thực phẩm nhà bếp Bolaixiya giày bảo hộ lao động nam và nữ đi dép tích hợp giày thoáng khí 20TDTS01

0966.889.186