nhà trong nhà bãi lớn dép nam mùa hè của 46 47 48 ngoài trời tắm chống trượt 49 bãi dép mòn bên ngoài và dép đi trong nhà

MÃ SẢN PHẨM: TD-613427948782
196,000 đ
cỡ giày:
[40-41] cho 39-40 bãi
[42-43] cho 41-42 bãi
[44-45] cho 43-44 bãi
[46-47] cho 45-46 bãi
[48-49] cho 47-48 bãi
Phân loại màu:
nhà trong nhà bãi lớn dép nam mùa hè của 46 47 48 ngoài trời tắm chống trượt 49 bãi dép mòn bên ngoài và dép đi trong nhà
nhà trong nhà bãi lớn dép nam mùa hè của 46 47 48 ngoài trời tắm chống trượt 49 bãi dép mòn bên ngoài và dép đi trong nhà
nhà trong nhà bãi lớn dép nam mùa hè của 46 47 48 ngoài trời tắm chống trượt 49 bãi dép mòn bên ngoài và dép đi trong nhà
nhà trong nhà bãi lớn dép nam mùa hè của 46 47 48 ngoài trời tắm chống trượt 49 bãi dép mòn bên ngoài và dép đi trong nhà
nhà trong nhà bãi lớn dép nam mùa hè của 46 47 48 ngoài trời tắm chống trượt 49 bãi dép mòn bên ngoài và dép đi trong nhà
nhà trong nhà bãi lớn dép nam mùa hè của 46 47 48 ngoài trời tắm chống trượt 49 bãi dép mòn bên ngoài và dép đi trong nhà
nhà trong nhà bãi lớn dép nam mùa hè của 46 47 48 ngoài trời tắm chống trượt 49 bãi dép mòn bên ngoài và dép đi trong nhà
Ghi chú

Số lượng:
品牌: TZLDN
鞋码: 40-41【适合39-40码】 42-43【适合41-42码】 44-45【适合43-44码】 46-47【适合45-46码】 48-49【适合47-48码】
风格: 欧美风
产地: 中国大陆
省份: 浙江省
地市: 绍兴市
颜色分类: 绿色 黑色 白色 抹茶绿【1980】 黑色【1980】 藏青【1980】 褐绿【1980】
适用场地: 外穿拖鞋
货号: TZLDN2077-OOO
适用季节: 夏季
上市年份季节: 2020年春季
适用对象: 男
中底材质: PVC
款式: 一字型
帮面材质: PVC
鞋底厚度: 1.5cm(含)-3.5cm(不含)

0966.889.186