Nữ bông ren vớ vớ mỏng phần cạn đáy Nhật Bản mở vớ mùa xuân và vớ trượt silicone khí thấm nữ vô hình

MÃ SẢN PHẨM: TD-621900355880
153,000 đ
kích thước:
Kích thước 5 cặp đầm - bộ sưu tập để vận chuyển ưu tiên mua
Phân loại màu:
Nữ bông ren vớ vớ mỏng phần cạn đáy Nhật Bản mở vớ mùa xuân và vớ trượt silicone khí thấm nữ vô hình
Nữ bông ren vớ vớ mỏng phần cạn đáy Nhật Bản mở vớ mùa xuân và vớ trượt silicone khí thấm nữ vô hình
Nữ bông ren vớ vớ mỏng phần cạn đáy Nhật Bản mở vớ mùa xuân và vớ trượt silicone khí thấm nữ vô hình
Nữ bông ren vớ vớ mỏng phần cạn đáy Nhật Bản mở vớ mùa xuân và vớ trượt silicone khí thấm nữ vô hình
Nữ bông ren vớ vớ mỏng phần cạn đáy Nhật Bản mở vớ mùa xuân và vớ trượt silicone khí thấm nữ vô hình
Nữ bông ren vớ vớ mỏng phần cạn đáy Nhật Bản mở vớ mùa xuân và vớ trượt silicone khí thấm nữ vô hình
Nữ bông ren vớ vớ mỏng phần cạn đáy Nhật Bản mở vớ mùa xuân và vớ trượt silicone khí thấm nữ vô hình
Nữ bông ren vớ vớ mỏng phần cạn đáy Nhật Bản mở vớ mùa xuân và vớ trượt silicone khí thấm nữ vô hình
Ghi chú

Số lượng:
品牌: TZLDN
袜子功能用途: 隐形
尺码: 均码5双装-收藏加购 优先发货
图案: 纯色
风格: 甜美
适用性别: 女
颜色分类: 2肤+1白+1黑+1灰 2黑+2肤色+1灰 2黑+3肤色 3肤色+2灰色 3黑+2肤色 5肤 5黑色 自选
上市时间: 2020年夏季
款号: TZLDN-GY026-CSY
适用季节: 夏季
厚薄: 薄款
销售渠道类型: 纯电商(只在线上销售)
面料材质成分: 聚对苯二甲酸乙二酯(涤纶)75% 棉20% 聚氨酯弹性纤维(氨纶)5%
里料材质成分: 聚对苯二甲酸乙二酯(涤纶)75% 棉20% 聚氨酯弹性纤维(氨纶)5%
双数: 5双

0966.889.186