Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc

MÃ SẢN PHẨM: TD-587284068646
268,000 đ
Sắp xếp theo màu sắc:
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Ghi chú

Số lượng:
品牌: other/其他
闭合方式: 一脚蹬
尺码: m3/w5《适合35码》 m4/w6《适合36码》 m5/w7《适合37-38码》 m6/w8《适合39码》 m7/w9《适合40-41码》 m8/w10《适合41-42码》 m9/w11《适合43码》 m10/w12《适合44码》 m11/w13《适合45-46码》 M12(适合47-48码)
图案: 纯色
流行元素: 镂空 洞洞款
后跟高: 低跟(小于3cm)
颜色分类: 明星-白色 明星-亮粉 明星-玫红 明星-大红 明星-黄色 明星-浅蓝色 明星-草绿 明星-桔色 明星-卡其色 明星-暴风蓝 明星-宝蓝 明星-咖啡色 明星-黑色 明星-深蓝色 明星-薄荷绿 明星迷彩蓝 明星迷彩卡其
上市年份季节: 2019年夏季
鞋头款式: 包头
适合场合: 沙滩
鞋帮高度: 低帮(帮高小于10cm)
跟底款式: 平底
鞋底材质: EVA
适用对象: 青年 中年 老年 儿童 中老年
后帮: 后空
侧帮: 侧空
鞋制作工艺: 注压鞋
帮面材质: 塑胶
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc
Phòng mổ Dép đặc biệt Giày nữ bác sĩ y tá trắng không trơn trượt Giày đế mềm Giày nữ mang thai Dép làm việc nhóm làm việc

0966.889.186