Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè

MÃ SẢN PHẨM: TD-611925494691
114,000 đ
Phân loại màu:
Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè
Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè
Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè
Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè
Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè
Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 萱宜阁
材质: 塑料
鞋码: 36-37(适合35-36) 38-39(适合37-38) 40-41(适合39-40) 42-43(适合41-42) 44-45(适合43-44) 脚面偏高宽者,请再拍大1码
风格: 卡通风
产地: 中国大陆
省份: 浙江省
地市: 台州市
颜色分类: 粉色 淡紫 玫红 黑色 灰色 深蓝
适用场地: 浴室拖鞋
填充物: PVC
货号: XYG-X79000
适用季节: 夏季
上市年份季节: 2020年夏季
适用对象: 情侣
中底材质: PVC
款式: 一字型
帮面材质: PVC
鞋底厚度: 1.5cm(含)-3.5cm(不含)
Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè
Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè
Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè
Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè
Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè
Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè
Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè
Phòng tắm dép nữ mùa hè trượt bà dễ thương vài mùa hè trong nhà dép nhà tắm và dép nam nhà mùa hè

0966.889.186