Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078

MÃ SẢN PHẨM: TD-558000950914
196,000 đ
kích thước:
34
36
38
40
42
44
Phân loại màu:
Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078
Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078
Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078
Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078
Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078
Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078
Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078
Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078
Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078
Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078
Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078
Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078
Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078
Sạch phẫu thuật giày mũ giày ngón chân Giày bảo vệ môi trường không vị không trượt giày phẫu thuật EVA lỗ kép 20.078
Ghi chú

Số lượng:
品牌: Tideng Angel/提灯天使
尺码: 34 36 38 40 42 44
图案: 纯色
后跟高: 低跟(1-3cm)
颜色分类: 绿色无鞋带 绿色有鞋带 深蓝无鞋带 深蓝有鞋带 浅紫无鞋带 浅紫有鞋带 白色无鞋带 白色有鞋带 浅蓝无鞋带 浅蓝有鞋带 粉红有鞋带 粉红无鞋带 明黄无鞋带 明黄有鞋带
货号: A78
上市年份季节: 2017年夏季
适合场合: 日常
跟底款式: 平底
适用对象: 青年(18-40周岁)
鞋制作工艺: 注压鞋
帮面材质: 塑胶

0966.889.186