Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện

MÃ SẢN PHẨM: TD-542134154553
237,000 đ
Phân loại màu:
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 雪兰果
尺码: S M L XL XXL XXXL
颜色分类: 白色短袖 女 白色纽扣袖 女 收腰长袖 女款 白色松紧袖 女 白色短袖 男 白色纽扣袖 男 白色松紧袖 男 男白小褂 蓝色短袖 女 蓝色纽扣袖 女 蓝色短袖 男 蓝色纽扣袖 男 男蓝小褂
货号: XYZ-010
上市年份季节: 2016年冬季
材质成分: 聚对苯二甲酸乙二酯(涤纶)65% 棉35%
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện
Shenandoah ngắn tay áo khoác màu trắng dành cho nam giới và phụ nữ nếu những bộ quần áo y tá bác sĩ mùa hè áo khoác phòng thí nghiệm áo trắng overalls bệnh viện

0966.889.186