Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng

MÃ SẢN PHẨM: TD-616479637231
178,000 đ
cỡ giày:
36-37 [code] tiêu chuẩn
38-39 [code] tiêu chuẩn
40-41 [code] tiêu chuẩn
42-43 [code] tiêu chuẩn
44-45 [code] tiêu chuẩn
Phân loại màu:
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Ghi chú

Số lượng:
品牌: TZLDN
鞋码: 36-37【标准码】 38-39【标准码】 40-41【标准码】 42-43【标准码】 44-45【标准码】
风格: 简约
产地: 中国大陆
省份: 浙江省
地市: 绍兴市
颜色分类: 【厚底防臭款】黄色(4.5cm厚) 【厚底防臭款】柠檬黄(这款偏小一码) 【厚底防臭款】糖桔(这款偏小一码) 【厚底防臭款】橙红(4.5cm厚) 【厚底防臭款】芥绿(4.5cm厚) 【厚底防臭款】紫粉(4.5cm厚) 【厚底防臭款】珠白(4.5cm厚) 【厚底防臭款】海蓝(4.5cm厚) 【厚底防臭款】黑色(4.5cm厚) 【厚底防臭款】蓝灰(4.5cm厚)
适用场地: 浴室拖鞋
货号: TZLDN2079-L
适用季节: 夏季
上市年份季节: 2020年春季
适用对象: 情侣
中底材质: EVA
款式: 一字型
帮面材质: EVA
鞋底厚度: 3.5cm及以上
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng
Siêu dép nặng đáy nữ mùa hè rò rỉ dép trượt vài tắm trong nhà và dép đi trong nhà người đàn ông về nhà bàn chân có mùi im lặng

0966.889.186