Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót

MÃ SẢN PHẨM: TD-523374926991
172,000 đ
kích thước:
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Phân loại màu:
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Mùa hè dép thời trang và dép phụ nữ Waichuan dốc hoang dã với lớp vỏ dày Muffin kéo từ trượt kích thước lớn dép cao gót
Ghi chú

Số lượng:
品牌: XMISTUO/虾米思拖
尺码: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
图案: 纯色
风格: 甜美
流行元素: 坡跟
后跟高: 中跟
颜色分类: 中跟一字拖黑色 坡跟一字拖黑色 高跟一字拖黑色 中跟一字拖米色 坡跟一字拖米色 高跟一字拖米色 中跟一字拖豹纹 中跟一字拖玫红 中跟一字拖粉底粉色 中跟一字拖湖水蓝底兰色 中跟一字拖黑底乳白 中跟一字拖黑点点 中跟一字拖黑底斑马 高跟一字拖玫红 高跟一字拖豹纹 高跟一字拖黑点点 高跟一字拖乳白 高跟一字拖斑马纹 高跟一字拖粉底粉色 高跟一字拖湖水蓝底兰色 高跟一字拖白底白色
货号: 7046ZGYZT
上市年份季节: 2015年秋季
适合场合: 日常
跟底款式: 坡跟
鞋底材质: 橡胶发泡
适用对象: 青年
鞋制作工艺: 胶粘鞋
帮面材质: 混合材质

0966.889.186