Mua một tặng gói mùa đông một nữ bông dép với nhà sweet home trong nhà nam ấm áp mùa đông Hàn Quốc sang trọng vỏ dày

MÃ SẢN PHẨM: TD-580393039376
236,000 đ
Phân loại màu:
Mua một tặng gói mùa đông một nữ bông dép với nhà sweet home trong nhà nam ấm áp mùa đông Hàn Quốc sang trọng vỏ dày
Mua một tặng gói mùa đông một nữ bông dép với nhà sweet home trong nhà nam ấm áp mùa đông Hàn Quốc sang trọng vỏ dày
Mua một tặng gói mùa đông một nữ bông dép với nhà sweet home trong nhà nam ấm áp mùa đông Hàn Quốc sang trọng vỏ dày
Mua một tặng gói mùa đông một nữ bông dép với nhà sweet home trong nhà nam ấm áp mùa đông Hàn Quốc sang trọng vỏ dày
Mua một tặng gói mùa đông một nữ bông dép với nhà sweet home trong nhà nam ấm áp mùa đông Hàn Quốc sang trọng vỏ dày
Mua một tặng gói mùa đông một nữ bông dép với nhà sweet home trong nhà nam ấm áp mùa đông Hàn Quốc sang trọng vỏ dày
Mua một tặng gói mùa đông một nữ bông dép với nhà sweet home trong nhà nam ấm áp mùa đông Hàn Quốc sang trọng vỏ dày
Mua một tặng gói mùa đông một nữ bông dép với nhà sweet home trong nhà nam ấm áp mùa đông Hàn Quốc sang trọng vỏ dày
Mua một tặng gói mùa đông một nữ bông dép với nhà sweet home trong nhà nam ấm áp mùa đông Hàn Quốc sang trọng vỏ dày
Mua một tặng gói mùa đông một nữ bông dép với nhà sweet home trong nhà nam ấm áp mùa đông Hàn Quốc sang trọng vỏ dày
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 萱宜阁
鞋码: 【偏小1码,请参考尺码表购买】 2双44-45 2双42-43 2双40-41 2双38-39 2双36-37 女40-41+男44-45 女40-41+男42-43 女40-41+男40-41 女38-39-男44-45 女38-39+男42-43 女38-39+男40-41 女36-37+男44-45 女36-37+男42-43 女36-37+男40-41
颜色分类: 粉紫+棕色 橡皮红+棕色 粉红+粉紫 粉红+棕色 粉紫+橡皮红 灰色+棕色 橡皮红+灰色 粉红+橡皮红 粉红+灰色 粉紫+灰色
适用场地: 居家拖鞋
货号: XYG-B18138
鞋底材质: PVC
款式: 高包跟
帮面材质: 绒面
鞋底厚度: 1.5cm(含)-3.5cm(不含)

0966.889.186