Mua một tặng một hộ gia đình lanh bông dép nữ dép mùa hè và dép đi trong mùa hè nhà trong nhà cặp vợ chồng nam nhà mùa hè

MÃ SẢN PHẨM: TD-593888892220
167,000 đ
Phân loại màu:
Mua một tặng một hộ gia đình lanh bông dép nữ dép mùa hè và dép đi trong mùa hè nhà trong nhà cặp vợ chồng nam nhà mùa hè
Mua một tặng một hộ gia đình lanh bông dép nữ dép mùa hè và dép đi trong mùa hè nhà trong nhà cặp vợ chồng nam nhà mùa hè
Mua một tặng một hộ gia đình lanh bông dép nữ dép mùa hè và dép đi trong mùa hè nhà trong nhà cặp vợ chồng nam nhà mùa hè
Mua một tặng một hộ gia đình lanh bông dép nữ dép mùa hè và dép đi trong mùa hè nhà trong nhà cặp vợ chồng nam nhà mùa hè
Mua một tặng một hộ gia đình lanh bông dép nữ dép mùa hè và dép đi trong mùa hè nhà trong nhà cặp vợ chồng nam nhà mùa hè
Mua một tặng một hộ gia đình lanh bông dép nữ dép mùa hè và dép đi trong mùa hè nhà trong nhà cặp vợ chồng nam nhà mùa hè
Mua một tặng một hộ gia đình lanh bông dép nữ dép mùa hè và dép đi trong mùa hè nhà trong nhà cặp vợ chồng nam nhà mùa hè
Mua một tặng một hộ gia đình lanh bông dép nữ dép mùa hè và dép đi trong mùa hè nhà trong nhà cặp vợ chồng nam nhà mùa hè
Mua một tặng một hộ gia đình lanh bông dép nữ dép mùa hè và dép đi trong mùa hè nhà trong nhà cặp vợ chồng nam nhà mùa hè
Mua một tặng một hộ gia đình lanh bông dép nữ dép mùa hè và dép đi trong mùa hè nhà trong nhà cặp vợ chồng nam nhà mùa hè
Mua một tặng một hộ gia đình lanh bông dép nữ dép mùa hè và dép đi trong mùa hè nhà trong nhà cặp vợ chồng nam nhà mùa hè
Mua một tặng một hộ gia đình lanh bông dép nữ dép mùa hè và dép đi trong mùa hè nhà trong nhà cặp vợ chồng nam nhà mùa hè
Mua một tặng một hộ gia đình lanh bông dép nữ dép mùa hè và dép đi trong mùa hè nhà trong nhà cặp vợ chồng nam nhà mùa hè
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 萱宜阁
材质: 亚麻
鞋码: 女36-37+男40-41 女36-37+男42-43 女36-37+男44-45 女38-39+男40-41 女38-39+男42-43 女38-39-男44-45 女40-41+男42-43 女40-41+男44-45 2双36-37 2双38-39 2双40-41 2双42-43 2双44-45 偏小一码根据尺码表购买
风格: 简约
产地: 中国大陆
省份: 浙江省
地市: 台州市
颜色分类: 西瓜红+深蓝 西瓜红+咖啡 玫红+深蓝 玫红+咖啡 粉色+深蓝 粉色+咖啡 西瓜红+玫红 西瓜红+粉色 玫红+粉色 西瓜红+西瓜红 玫红+玫红 粉色+粉色 深蓝+咖啡
适用场地: 居家拖鞋
填充物: 海绵
货号: XYG-X18245
适用季节: 夏季
适用对象: 情侣
中底材质: 棉麻混纺
款式: 一字型
帮面材质: 棉布
鞋底厚度: 1.5cm(含)-3.5cm(不含)
帮面内里材质: 棉

0966.889.186