Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam

MÃ SẢN PHẨM: TD-601285226178
103,000 đ
kích thước:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Phân loại màu:
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Nội thất không trượt nhà tắm dép mùa hè trượt mặc ngoài khử mùi eva dép tắm đáy mềm và dép đi trong vài nam
Ghi chú

Số lượng:
品牌: XMISTUO/虾米思拖
尺码: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
图案: 纯色
风格: 简约
后跟高: 低跟
颜色分类: L-1910黑色 L-1910黄色 L-1910粉色 L-1910紫色 L-1910绿色 L-1910浅蓝 L-1910灰色 L-1910深蓝 L-1910褐色 L-1801浅粉 L-1801黄色 L-1801浅兰 L-1801深兰 L-1801浅灰 L-1801卡其
货号: L-1910
上市年份季节: 2019年夏季
适合场合: 居家
跟底款式: 平跟
鞋底材质: 橡胶发泡
适用对象: 青年
鞋制作工艺: 注压鞋
帮面材质: EVA
销售渠道类型: 纯电商(只在线上销售)

0966.889.186