Nữ ngoài mặc dép mùa hè nhà nội thất nặng có đáy chống trượt phòng tắm mạng gia đình đôi dép màu đỏ và dép đi trong vài nam là DF

MÃ SẢN PHẨM: TD-621989299263
153,000 đ
cỡ giày:
36-37 [code] tiêu chuẩn
38-39 [code] tiêu chuẩn
40-41 [code] tiêu chuẩn
42-43 [code] tiêu chuẩn
44-45 [code] tiêu chuẩn
Phân loại màu:
Nữ ngoài mặc dép mùa hè nhà nội thất nặng có đáy chống trượt phòng tắm mạng gia đình đôi dép màu đỏ và dép đi trong vài nam là DF
Nữ ngoài mặc dép mùa hè nhà nội thất nặng có đáy chống trượt phòng tắm mạng gia đình đôi dép màu đỏ và dép đi trong vài nam là DF
Nữ ngoài mặc dép mùa hè nhà nội thất nặng có đáy chống trượt phòng tắm mạng gia đình đôi dép màu đỏ và dép đi trong vài nam là DF
Nữ ngoài mặc dép mùa hè nhà nội thất nặng có đáy chống trượt phòng tắm mạng gia đình đôi dép màu đỏ và dép đi trong vài nam là DF
Nữ ngoài mặc dép mùa hè nhà nội thất nặng có đáy chống trượt phòng tắm mạng gia đình đôi dép màu đỏ và dép đi trong vài nam là DF
Nữ ngoài mặc dép mùa hè nhà nội thất nặng có đáy chống trượt phòng tắm mạng gia đình đôi dép màu đỏ và dép đi trong vài nam là DF
Nữ ngoài mặc dép mùa hè nhà nội thất nặng có đáy chống trượt phòng tắm mạng gia đình đôi dép màu đỏ và dép đi trong vài nam là DF
Nữ ngoài mặc dép mùa hè nhà nội thất nặng có đáy chống trượt phòng tắm mạng gia đình đôi dép màu đỏ và dép đi trong vài nam là DF
Ghi chú

Số lượng:
品牌: TZLDN
材质: EVA
鞋码: 36-37【标准码】 38-39【标准码】 40-41【标准码】 42-43【标准码】 44-45【标准码】
风格: 简约
产地: 中国大陆
颜色分类: 大红女 黑色女 深粉女 焦糖女 蓝灰女 黑色男 深蓝男 蓝灰男
适用场地: 居家拖鞋
填充物: EVA
货号: TZLDN-2002-1X-ZYJ
适用季节: 夏季
上市年份季节: 2020年夏季
适用对象: 情侣
中底材质: EVA
款式: 一字型
帮面材质: EVA
鞋底厚度: 1.5cm(含)-3.5cm(不含)
鞋底厚度: 1-3cm

0966.889.186