Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B

MÃ SẢN PHẨM: TD-561148413503
286,000 đ
kích thước:
36
38
40
42
Phân loại màu:
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Ghi chú

Số lượng:
品牌: Tideng Angel/提灯天使
尺码: 36 38 40 42
后跟高: 平跟(小于等于1cm)
颜色分类: 绿色 深蓝 浅蓝 粉红 小圆点S没有鞋带
货号: B02
上市年份季节: 2017年冬季
跟底款式: 平底
适用对象: 青年(18-40周岁)
帮面材质: 塑胶
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B
Phẫu thuật phòng mổ dép giày phòng ngừa khẩn cấp Giày bảo vệ giày toe nắp kim đâm chống nhỏ giọt in hoạt động 20020B

0966.889.186