Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí

MÃ SẢN PHẨM: TD-664735321108
Free Shipping
220,000 đ
cỡ giày:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
Phân loại màu:
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Ghi chú

Số lượng:
Cỡ giày: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thành phố Tô Châu
Phân loại màu: Bốt cao cổ PU đáy mềm trắng sọc trắng Bốt cao cổ PU đế mềm lưới xanh sọc xanh Bốt cao cổ PU đế mềm da trắng Bốt cao cổ PU da mềm đế xanh sọc xanh Bốt cao cổ PVC đáy cứng lưới trắng sọc trắng Bốt cao cổ PVC đế cứng sọc xanh Giày cao cổ PVC da cứng đế cứng màu trắng sọc trắng Giày cao cổ nam sọc xanh da trời PVC
Tổng trọng lượng: 400G
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí
Begonia Anti -Static Shoes Soles của hội thảo tinh khiết thoáng khí

0966.889.186