Dày đáy mềm trắng lưới lưới giày PU giày chống tĩnh điện màu xanh hai giày thở lưới giày làm việc ròng dành cho nam giới và phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-590918955227
136,000 đ
cỡ giày:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Ghi chú

Số lượng:
Giày: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Phân loại màu: Bàn đơn màu xanh (cứng) Bàn đôi màu xanh (trượt) Mắt đơn màu xanh (thân mềm) Bảng đôi màu xanh (thân mềm) Canvas trắng Mắt đơn (trượt) Canvas trắng (dưới cùng)) Mạng duy nhất vải trắng mắt (dưới cùng) vải trắng vải kép (đáy mềm)
Dày đáy mềm trắng lưới lưới giày PU giày chống tĩnh điện màu xanh hai giày thở lưới giày làm việc ròng dành cho nam giới và phụ nữ
Dày đáy mềm trắng lưới lưới giày PU giày chống tĩnh điện màu xanh hai giày thở lưới giày làm việc ròng dành cho nam giới và phụ nữ
Dày đáy mềm trắng lưới lưới giày PU giày chống tĩnh điện màu xanh hai giày thở lưới giày làm việc ròng dành cho nam giới và phụ nữ
Dày đáy mềm trắng lưới lưới giày PU giày chống tĩnh điện màu xanh hai giày thở lưới giày làm việc ròng dành cho nam giới và phụ nữ

0966.889.186