Giày chống tĩnh điện màu xanh giày lười chuyên dụng đi trong nhà xưởng nhà máy giày bảo hộ siêu nhẹ

MÃ SẢN PHẨM: TD-590918955227
Free Shipping
136,000 đ
cỡ giày:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Ghi chú

Số lượng:
Giày: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Phân loại màu: Bàn đơn màu xanh (cứng) Bàn đôi màu xanh (trượt) Mắt đơn màu xanh (thân mềm) Bảng đôi màu xanh (thân mềm) Canvas trắng Mắt đơn (trượt) Canvas trắng (dưới cùng)) Mạng duy nhất vải trắng mắt (dưới cùng) vải trắng vải kép (đáy mềm)
Giày chống tĩnh điện màu xanh giày lười chuyên dụng đi trong nhà xưởng nhà máy giày bảo hộ siêu nhẹ
Giày chống tĩnh điện màu xanh giày lười chuyên dụng đi trong nhà xưởng nhà máy giày bảo hộ siêu nhẹ
Giày chống tĩnh điện màu xanh giày lười chuyên dụng đi trong nhà xưởng nhà máy giày bảo hộ siêu nhẹ
Giày chống tĩnh điện màu xanh giày lười chuyên dụng đi trong nhà xưởng nhà máy giày bảo hộ siêu nhẹ

0966.889.186