Giày bảo hộ cao cổ chống tĩnh điện lót bông chống thấm nước giày lao động đế PU

MÃ SẢN PHẨM: TD-582616227942
Free Shipping
142,000 đ
cỡ giày:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Phân loại màu:
Giày bảo hộ cao cổ chống tĩnh điện lót bông chống thấm nước giày lao động đế PU
Giày bảo hộ cao cổ chống tĩnh điện lót bông chống thấm nước giày lao động đế PU
Trắng chống tĩnh độn bông giày để giúp đỡ thấp
Ghi chú

Số lượng:
Giày: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Phân loại màu: Giày bông cao cao màu xanh thấp để ngăn giày cotton chống tĩnh điện thấp để ngăn giày cotton tĩnh
Giày bảo hộ cao cổ chống tĩnh điện lót bông chống thấm nước giày lao động đế PU
Giày bảo hộ cao cổ chống tĩnh điện lót bông chống thấm nước giày lao động đế PU
Giày bảo hộ cao cổ chống tĩnh điện lót bông chống thấm nước giày lao động đế PU

0966.889.186