Chống tĩnh xưởng bụi không trượt lao động nữ đáy mềm Bao Đầu dép ESD dép tĩnh nam ánh sáng mùa hè

MÃ SẢN PHẨM: TD-608668197944
Free Shipping
135,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
Phân loại màu:
Chống tĩnh xưởng bụi không trượt lao động nữ đáy mềm Bao Đầu dép ESD dép tĩnh nam ánh sáng mùa hè
Chống tĩnh xưởng bụi không trượt lao động nữ đáy mềm Bao Đầu dép ESD dép tĩnh nam ánh sáng mùa hè
Chống tĩnh xưởng bụi không trượt lao động nữ đáy mềm Bao Đầu dép ESD dép tĩnh nam ánh sáng mùa hè
Chống tĩnh xưởng bụi không trượt lao động nữ đáy mềm Bao Đầu dép ESD dép tĩnh nam ánh sáng mùa hè
Ghi chú

Số lượng:
Giày: 36 38 40 42 44 46
Phân loại màu: Trắng Trắng Trắng (Thắt lưng Baotou) Đen (có băng đô)
Chống tĩnh xưởng bụi không trượt lao động nữ đáy mềm Bao Đầu dép ESD dép tĩnh nam ánh sáng mùa hè
Chống tĩnh xưởng bụi không trượt lao động nữ đáy mềm Bao Đầu dép ESD dép tĩnh nam ánh sáng mùa hè
Chống tĩnh xưởng bụi không trượt lao động nữ đáy mềm Bao Đầu dép ESD dép tĩnh nam ánh sáng mùa hè

0966.889.186