PU dày thở mặc đáy giày mềm chống tĩnh điện màu xanh trắng mềm giày lưới vải, giày dép giày sạch lưới

MÃ SẢN PHẨM: TD-521418142709
Free Shipping
137,000 đ
cỡ giày:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
Phân loại màu:
PU dày thở mặc đáy giày mềm chống tĩnh điện màu xanh trắng mềm giày lưới vải, giày dép giày sạch lưới
PU dày thở mặc đáy giày mềm chống tĩnh điện màu xanh trắng mềm giày lưới vải, giày dép giày sạch lưới
PU dày thở mặc đáy giày mềm chống tĩnh điện màu xanh trắng mềm giày lưới vải, giày dép giày sạch lưới
PU dày thở mặc đáy giày mềm chống tĩnh điện màu xanh trắng mềm giày lưới vải, giày dép giày sạch lưới
Ghi chú

Số lượng:
Giày: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48
Phân loại màu: Dán ma thuật Net xanh [đáy mềm PU] Dán ma thuật Mạng màu xanh [Đáy PVC] Dán ma thuật lưới trắng [đáy mềm] Dán ma thuật mạng da trắng [Đáy cứng PVC]
PU dày thở mặc đáy giày mềm chống tĩnh điện màu xanh trắng mềm giày lưới vải, giày dép giày sạch lưới
PU dày thở mặc đáy giày mềm chống tĩnh điện màu xanh trắng mềm giày lưới vải, giày dép giày sạch lưới
PU dày thở mặc đáy giày mềm chống tĩnh điện màu xanh trắng mềm giày lưới vải, giày dép giày sạch lưới

0966.889.186