Dép chống tĩnh điện mềm cho nam và nữ dép bảo hộ làm việc trong nhà xưởng chống tĩnh điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-608667621271
Free Shipping
117,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
48
Phân loại màu:
Dép chống tĩnh điện mềm cho nam và nữ dép bảo hộ làm việc trong nhà xưởng chống tĩnh điện
Dép chống tĩnh điện mềm cho nam và nữ dép bảo hộ làm việc trong nhà xưởng chống tĩnh điện
Dép chống tĩnh điện mềm cho nam và nữ dép bảo hộ làm việc trong nhà xưởng chống tĩnh điện
Dép chống tĩnh điện mềm cho nam và nữ dép bảo hộ làm việc trong nhà xưởng chống tĩnh điện
Dép chống tĩnh điện mềm cho nam và nữ dép bảo hộ làm việc trong nhà xưởng chống tĩnh điện
Ghi chú

Số lượng:
Giày: 36 38 40 42 44 46 48
Phân loại màu: Bầu trời trắng đen đen đen (dép sáu lỗ) màu xanh (dép sáu lỗ)
Dép chống tĩnh điện mềm cho nam và nữ dép bảo hộ làm việc trong nhà xưởng chống tĩnh điện
Dép chống tĩnh điện mềm cho nam và nữ dép bảo hộ làm việc trong nhà xưởng chống tĩnh điện
Dép chống tĩnh điện mềm cho nam và nữ dép bảo hộ làm việc trong nhà xưởng chống tĩnh điện

0966.889.186