Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày

MÃ SẢN PHẨM: TD-672775209021
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
156,000 đ 236,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
Phân loại màu:
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Ghi chú

Số lượng:
Dép y tế thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Cỡ giày: 36 38 40 42 44 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu sắc: Dép quai chéo màu vàng đen, dép lê quai chéo màu vàng xanh, dép lê đeo chéo màu đen, dép lê đeo chéo màu xanh dương, dép lê đeo chéo màu xanh nhạt
Tổng trọng lượng: 450g / cặp
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày
Dép chống tĩnh điện nam và nữ xưởng không bụi nhà máy điện tử phòng thí nghiệm thực phẩm esd chéo đáy mềm spu chống mài mòn đáy dày

0966.889.186