giày tĩnh khử mùi thở dành cho nam giới và phụ nữ dày mềm mại điện tử phía dưới nhà máy phòng sạch giày công tác chống tĩnh xanh trắng

MÃ SẢN PHẨM: TD-595402705538
144,000 đ
cỡ giày:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Phân loại màu:
giày tĩnh khử mùi thở dành cho nam giới và phụ nữ dày mềm mại điện tử phía dưới nhà máy phòng sạch giày công tác chống tĩnh xanh trắng
giày tĩnh khử mùi thở dành cho nam giới và phụ nữ dày mềm mại điện tử phía dưới nhà máy phòng sạch giày công tác chống tĩnh xanh trắng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Hanyang Clean / Han Yang
Giày: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thành phố Huaian
Phân loại màu: đáy PVC trắng đáy PVC

0966.889.186