Chống tĩnh điện giày giày mùa hè Sikong toàn bộ mạng lưới giày sạch thấm thở vận chuyển giày bảo vệ nhà xưởng sạch

MÃ SẢN PHẨM: TD-543887472044
153,000 đ
cỡ giày:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Phân loại màu:
Chống tĩnh điện giày giày mùa hè Sikong toàn bộ mạng lưới giày sạch thấm thở vận chuyển giày bảo vệ nhà xưởng sạch
Chống tĩnh điện giày giày mùa hè Sikong toàn bộ mạng lưới giày sạch thấm thở vận chuyển giày bảo vệ nhà xưởng sạch
Kích giới thiệu ~ Bà đàn ông chỉ xin hãy freshman Mã
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Pin Sai Wo
Giày: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: Giới thiệu kích thước màu xanh trắng ~ Cô Just Men Vui lòng lấy một mã lớn
Tổng trọng lượng: 0,45
Khối lượng đóng gói: 0,1

0966.889.186