Chống tĩnh điện PU giày độn bông dày mềm đáy cộng với nhung ấm nam mùa đông dày và phụ nữ giày vải giày sạch thực phẩm sạch

MÃ SẢN PHẨM: TD-606589553473
Free Shipping
149,000 đ
cỡ giày:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Phân loại màu:
Màu xanh phía dưới khó có thể giúp đỡ thấp [PVC]
Trắng PVC cứng phía dưới để giúp đỡ thấp []
đáy cứng màu xanh cao-top [PVC]
Màu xanh mềm mại phía dưới để giúp đỡ thấp [PU]
Ghi chú

Số lượng:
Giày: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Phân loại màu: Trợ giúp thấp màu xanh [Đáy cứng PVC] Trợ giúp trắng thấp [Đáy cứng PVC] Trợ giúp cao màu xanh [Đáy cứng PVC] Blue Low Trợ giúp [PU Mềm dưới]

0966.889.186