Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU

MÃ SẢN PHẨM: TD-688135495375
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
137,000 đ 303,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
Phân loại màu:
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Giảm 10% trên 50 đôi, giảm 15% trên 100 đôi
Ghi chú

Số lượng:
Dép y tế thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 20 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: men im lặng
Cỡ giày: 36 38 40 42 44 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Đông Quan
Phân loại màu: [Đen] dép sáu lỗ [xanh dương] dép sáu lỗ xỏ ngón [xanh dương] [xanh dương nhỏ hơn một cỡ] Dép xỏ ngón hình chữ X [đen] [đen] Dép đế mềm PU [đen một cỡ nhỏ hơn] Mã] Dép X [PVC] Dép ESD-X Dép [Xanh] Dép ESD-X [Đen] Giảm 10% trên 50 đôi và giảm 15% trên 100 đôi
Tổng trọng lượng: 0,5
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU
Dép lê chuyên dụng đi trong nhà xưởng dép chống tĩnh điện đế mềm chất liệu PU

0966.889.186