Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi

MÃ SẢN PHẨM: TD-687482075584
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
181,000 đ 327,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
Phân loại màu:
Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi
Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi
Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi
Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi
Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi
Ghi chú

Số lượng:
Dép y tế thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Cỡ giày: 36 38 40 42 44 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Đông Quan
Phân loại màu sắc: Dép chữ X đen, dép chữ X xanh, dép sáu lỗ đen, dép sáu lỗ xanh, dép PVC
Tổng trọng lượng: 0,4kg
Kích thước đóng gói: 50x1x1mm
Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi
Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi
Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi
Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi
Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi
Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi
Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi
Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi
Dép nhựa nam và nữ làm việc chống tĩnh điện Giày đế mềm SPU Dép PVC Nhà máy điện tử Giày làm việc xưởng không bụi

0966.889.186