giày bảo hiểm lao động giày sạch chống tĩnh giày bốn lỗ, giày bảo vệ giày vải làm việc mềm đế dành cho nam giới và phụ nữ chống tĩnh giày đáy cứng

MÃ SẢN PHẨM: TD-585576816515
116,000 đ
cỡ giày:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Phân loại màu:
giày bảo hiểm lao động giày sạch chống tĩnh giày bốn lỗ, giày bảo vệ giày vải làm việc mềm đế dành cho nam giới và phụ nữ chống tĩnh giày đáy cứng
giày bảo hiểm lao động giày sạch chống tĩnh giày bốn lỗ, giày bảo vệ giày vải làm việc mềm đế dành cho nam giới và phụ nữ chống tĩnh giày đáy cứng
giày bảo hiểm lao động giày sạch chống tĩnh giày bốn lỗ, giày bảo vệ giày vải làm việc mềm đế dành cho nam giới và phụ nữ chống tĩnh giày đáy cứng
giày bảo hiểm lao động giày sạch chống tĩnh giày bốn lỗ, giày bảo vệ giày vải làm việc mềm đế dành cho nam giới và phụ nữ chống tĩnh giày đáy cứng
Một thời gian mua 1000 cặp đơn giá (không vận chuyển)
Ghi chú

Số lượng:
Giày: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Giang Tô
Thành phố: thành phố Tô Châu
Phân loại màu: Giày bốn lỗ màu trắng PVC PVC Giày bốn lỗ màu xanh PU Giày bốn lỗ màu trắng PU Giày bốn lỗ dùng một lần Mua 1000 cặp Giá (không)
Tổng trọng lượng: 0,35
giày bảo hiểm lao động giày sạch chống tĩnh giày bốn lỗ, giày bảo vệ giày vải làm việc mềm đế dành cho nam giới và phụ nữ chống tĩnh giày đáy cứng
giày bảo hiểm lao động giày sạch chống tĩnh giày bốn lỗ, giày bảo vệ giày vải làm việc mềm đế dành cho nam giới và phụ nữ chống tĩnh giày đáy cứng
giày bảo hiểm lao động giày sạch chống tĩnh giày bốn lỗ, giày bảo vệ giày vải làm việc mềm đế dành cho nam giới và phụ nữ chống tĩnh giày đáy cứng

0966.889.186