Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ

MÃ SẢN PHẨM: TD-43822194790
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
192,000 đ 292,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
44
46
48
Phân loại màu:
Màu xanh có đai lưng (nếu nhỏ quá vui lòng lấy size lớn hơn
Màu trắng có gót (nếu nhỏ quá vui lòng lấy size lớn hơn
Màu đen có thắt lưng
Ghi chú

Số lượng:
Dép y tế thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 20 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: TABSUN
Cỡ giày: 36 38 40 42 44 46 48
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thành phố Tô Châu
Phân loại màu sắc: Màu trắng có viền (nếu quá nhỏ, vui lòng lấy cái lớn hơn), màu đen có dải (nếu quá nhỏ, vui lòng lấy cái lớn hơn), màu xanh lam có dải (nếu quá nhỏ, làm ơn lấy một cái lớn hơn)
Tổng trọng lượng: 0,5
Kích thước gói: 0,003
Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ
Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ
Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ
Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ
Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ
Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ
Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ
Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ
Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ
Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ
Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ
Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ
Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ
Giày chống tĩnh điện Dép đi trong nhà không bụi 722 Dép xăng đan màu xanh đen và trắng Giày bảo vệ ngón chân màu xanh da trời Giày dép ESD sáu lỗ

0966.889.186