giày chống tĩnh điện màu trắng PU giày an toàn Baotou Steel giày an toàn và thoải mái thở đàn ông mang giày bảo vệ miễn phí vận chuyển

MÃ SẢN PHẨM: TD-543622855761
473,000 đ
cỡ giày:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
Phân loại màu:
giày chống tĩnh điện màu trắng PU giày an toàn Baotou Steel giày an toàn và thoải mái thở đàn ông mang giày bảo vệ miễn phí vận chuyển
giày chống tĩnh điện màu trắng PU giày an toàn Baotou Steel giày an toàn và thoải mái thở đàn ông mang giày bảo vệ miễn phí vận chuyển
giày chống tĩnh điện màu trắng PU giày an toàn Baotou Steel giày an toàn và thoải mái thở đàn ông mang giày bảo vệ miễn phí vận chuyển
giày chống tĩnh điện màu trắng PU giày an toàn Baotou Steel giày an toàn và thoải mái thở đàn ông mang giày bảo vệ miễn phí vận chuyển
Ghi chú

Số lượng:
Giày: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48
Phân loại màu: trắng (giày an toàn, vui lòng một cái lớn) màu đen (giày an toàn xin vui lòng một mã lớn) màu đen (thoáng khí mùa hè, xin vui lòng lấy một cái lớn) màu trắng (thoáng khí mùa hè vui lòng lấy một cái lớn)

0966.889.186