giày độn bông cao-top chống tĩnh giày chống tĩnh điện chống bụi, điện tử nhà máy đông lạnh giá cộng với nhung slip-tĩnh giày ấm áp

MÃ SẢN PHẨM: TD-606398440680
153,000 đ
cỡ giày:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Phân loại màu:
giày độn bông cao-top chống tĩnh giày chống tĩnh điện chống bụi, điện tử nhà máy đông lạnh giá cộng với nhung slip-tĩnh giày ấm áp
giày độn bông cao-top chống tĩnh giày chống tĩnh điện chống bụi, điện tử nhà máy đông lạnh giá cộng với nhung slip-tĩnh giày ấm áp
giày độn bông cao-top chống tĩnh giày chống tĩnh điện chống bụi, điện tử nhà máy đông lạnh giá cộng với nhung slip-tĩnh giày ấm áp
Ghi chú

Số lượng:
Giày: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Phân loại màu: Giày cotton cao cấp màu xanh [Đáy PVC] Giày bông thấp màu xanh [Đáy PVC] Giày bông trắng thấp [đáy PVC]

0966.889.186