nhiệt độ cao giày công việc khử trùng giày sạch đáy mềm nòng giày công tác chống tĩnh thở giày bụi gaotong

MÃ SẢN PHẨM: TD-594571623357
394,000 đ
cỡ giày:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Phân loại màu:
nhiệt độ cao giày công việc khử trùng giày sạch đáy mềm nòng giày công tác chống tĩnh thở giày bụi gaotong
nhiệt độ cao giày công việc khử trùng giày sạch đáy mềm nòng giày công tác chống tĩnh thở giày bụi gaotong
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Hanyang Clean / Han Yang
Giày: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thành phố Huaian
Phân loại màu: Trắng xanh

0966.889.186