Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-687730217080
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
148,000 đ 327,000 đ
cỡ giày:
34
36
38
40
42
44
46
Phân loại màu:
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Ghi chú

Số lượng:
Dép y tế thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Cỡ giày: 34 36 38 40 42 44 46
Phân loại màu sắc: Dép xỏ ngón đen, dép sáu lỗ đen, dép xỏ ngón trắng, dép bốn lỗ màu trắng
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện mềm đáy dày bảo vệ sạch sẽ thoáng khí không bụi bẩn nam và nữ đi làm dép xỏ ngón esd dép tĩnh điện

0966.889.186