PVC chống tĩnh mềm đế giày bốt cao, giày tĩnh giày sạch, bao gồm giày giày giày bảo vệ

MÃ SẢN PHẨM: TD-551776686332
139,000 đ
cỡ giày:
36
38
40
42
Phân loại màu:
trắng
màu xanh da trời
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Bangke Sheng
Tổng trọng lượng: 0,12
Phân loại màu: Trắng xanh
Giày: 36 38 40 42 44 46
PVC chống tĩnh mềm đế giày bốt cao, giày tĩnh giày sạch, bao gồm giày giày giày bảo vệ
PVC chống tĩnh mềm đế giày bốt cao, giày tĩnh giày sạch, bao gồm giày giày giày bảo vệ
PVC chống tĩnh mềm đế giày bốt cao, giày tĩnh giày sạch, bao gồm giày giày giày bảo vệ
PVC chống tĩnh mềm đế giày bốt cao, giày tĩnh giày sạch, bao gồm giày giày giày bảo vệ

0966.889.186