Chống tĩnh ấm dày độn bông giày cộng với đôi giày nhung điện tử bụi máy phòng sạch giày bảo vệ giày sạch giày tĩnh

MÃ SẢN PHẨM: TD-524503259560
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
106,000 đ 206,000 đ
cỡ giày:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Phân loại màu:
Chống tĩnh ấm dày độn bông giày cộng với đôi giày nhung điện tử bụi máy phòng sạch giày bảo vệ giày sạch giày tĩnh
Chống tĩnh ấm dày độn bông giày cộng với đôi giày nhung điện tử bụi máy phòng sạch giày bảo vệ giày sạch giày tĩnh
Chống tĩnh ấm dày độn bông giày cộng với đôi giày nhung điện tử bụi máy phòng sạch giày bảo vệ giày sạch giày tĩnh
Chống tĩnh ấm dày độn bông giày cộng với đôi giày nhung điện tử bụi máy phòng sạch giày bảo vệ giày sạch giày tĩnh
PU白色 加绒棉鞋
PU蓝色 加绒棉鞋
PVC蓝棉(10双至99双单价)
PVC白棉(10双至99双单价)
Ghi chú

Số lượng:
Dép y tế thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 13 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Giày: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Giang Tô
Thành phố: thành phố Tô Châu
Phân loại màu sắc: Giày đơn màu trắng PVC (không có bông) Giày đơn màu xanh PVC (No Cotton) PVC Blue Plus Giày bông PVC White Plus Giày bông PU trắng Plus Giày cotton PU Blue Plus nhung PVC Bông màu xanh (10 đôi để Giá 99 cặp) Cotton trắng PVC (10 cặp đến 99 cặp giá)
Tổng trọng lượng: 0,45kg
Chống tĩnh ấm dày độn bông giày cộng với đôi giày nhung điện tử bụi máy phòng sạch giày bảo vệ giày sạch giày tĩnh
Chống tĩnh ấm dày độn bông giày cộng với đôi giày nhung điện tử bụi máy phòng sạch giày bảo vệ giày sạch giày tĩnh
Chống tĩnh ấm dày độn bông giày cộng với đôi giày nhung điện tử bụi máy phòng sạch giày bảo vệ giày sạch giày tĩnh

0966.889.186